JUNII NEBUNII - OBICEIURI DE PE LA NOI   
    MEMBRI    TABERE      NOUTATI     LEGATURI    CONTACT BLOG 


VOICU BOJAN

ROMANIA


COSMIN BUMBUT

ROMANIA


PETRUT CALINESCU

ROMANIA


BOGDAN CROITORU

ROMANIA


VASILE DOROLTI

ROMANIA


SILVIU GHETIE

ROMANIA


ALEXANDRU PAUL

ROMANIA


FRED ROHDE

OLANDA


BERNHARD SEIDEL

OLANDA


GICU SERBAN

ROMANIA


OLEG TISHKOVETS

UCRAINA


RENE TRIEBL

AUSTRIA1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 thumbnails


JUNII NEBUNII - OBICEIURI DE PE LA NOI

Loca?ia

Satul M?guri este format din vreo 380 de fumuri (gospod?rii) ?i este situat la o altitudine de aproape 1400m ?n estul Mun?ilor Apuseni, ?n masivul Gil?ului, ?ntre cursul superior al Some?ului Rece ?i valea R?c?t?ului. M?guri e ?mp?r?it ?n 3 c?tune mari: Suseni, Bogd?ne?ti ?i Joseni care mai de care mai ?mpr??tiat pe tot platoul montan, cu case ascunse pe dup? d?mburi de v?nturile puternice. De la un cap la cel?lalt al satului sunt cam 15 km. C?ndva loc de rela? ?i v?n?toare al grofilor unguri, azi M?guri e o comunitate ?nchis?, ferit? de ochi str?ini ?i nepopulat? de or??eni, datorit? accesului dificil vara ?i aproape imposibil iarna.
?n concluzie, zona ??i p?streaz? regulile bine conservate, aerul miroase a autonomie s?lbatic?, o republic? ce nu are nici o treab? cu restul lumii. Ca dovad?, ?n timpul r?zboiului, au inventat de capul lor o armat? ce se chema "batalion fix", sub comanda ?nv???torului din sat ?i au luptat eroic cu to?i du?manii care aveau drum pe valea Some?ului. C?nd au ap?rut comuni?tii, ?n frunte cu comandantul Securit??ii din Cluj ?i al?i acoli?i cic? s?-i organizeze, le-au r?sturnat ma?ina f?r? preaviz ?i i-au b?tut non-stop vreme de 5 km p?n? la F?nt?nele Beli?. Apoi, r?cori?i, s-au dus drept la r?coare, care mai de care.
Azi satul ??i vede impasibil de ale lui, cu p?durea, cu lemnele, vara cu transhuman?a la munte, la p??unat, ca acum 300 de ani, la nun?i b?rba?ii, pe care nimic nu-i ?nduio?eaz? mai mult pe lume ca ?i muzica de taragot ?i caii ar?to?i, beau rachiu ?i apoi se taie cu bri?ca, dar mai molcom ca pe vremuri c?nd se omorau de-a binelea, primul medic e oricum la 10 km distan??, farmacie n-au, construiesc ?n schimb o biseric? nou?, au curent ?i telefoane mobile, tinerii au dat de manele ?i de blugi decolora?i, iar babele beau Frutti Fresh de piersici ?ncerc?nd s? r?m?n? ?fresh? c?t mai ?ndelung cu putin?? pe p?m?ntul ?sta.

Junii

Junii sunt colind?torii care ?n s?pt?m?na Cr?ciunului iau satul ?n st?p?nire ?i coaguleaz? aten?ia tuturor ? sunt tineri ?ntre 17-25 de ani, au un conduc?tor mai ?n v?rst? care se cheam? ?Tarostea? ?i sunt ?mp?r?i?i ?n dou? cete: Susenii ?i Josenii. Cum devine deci treaba? Cu s?pt?m?ni ?nainte de Cr?ciun fiecare ceat? face repeti?ii de se zdrobe?te la ?Casa Conacului? ? denumire pre?ioas? dat? unor C?mine culturale ce stau s? se pr?bu?easc?. Apoi caut? tarafuri ba prin Alba, ba prin Hunedoara. Ofer? bani buni, dar treaba e grea pentru c? provocarea fiec?rui grup st? ?n faptul c? se oblig? s? colinde absolut fiecare cas? din cele 380, ?mpr??tiate pe mul?i kilometri p?tra?i ?i s? joace toate fetele existente.
?ncep ?n seara de Ajun, fiecare ceat? ?n c?tunul ei ?i a doua zi se ?nt?lnesc dup?-amiaza taman ?n mijlocul satului ? la biseric? unde are loc marea confruntare. ?nt?i se ?ntrec ?n colinde ?n incinta bisericii, apoi satul cu mic cu mare se aliniaz? dup? un gard ca pe a??, iar cetele stau afar?, fa??-n fa?? ?i pe r?nd arat? ce pot. Dup? aproape 24 de ore de umblat ?n cizme de gum? cale de zeci de km ?i de jucat ?n draci prin fiecare cas? b?ie?ii, ?mbr?ca?i la costum, cu cu?me ?nflorate, ?narma?i cu c?rje cioplite ?i fulare ?tradi?ionale? ba cu Inter Milano, ba cu Rapid Bucure?ti, trebuie s? arate c? sunt proaspe?i, cu chef de joc, c? au ales muzican?ii cei mai tari ?i mai ales c? vor fi de neoprit ?n urm?toarele 48 de ore.
Ce fac? Umbl? ca o trup? dezl?n?uit?, pocnesc ?ntruna petarde, l?utarii c?nt? non-stop de fric?, ajung la casa omului, c?nt? o colind?, se prefac c? intr?, se retrag ?i tot a?a p?n? gazda ?i cheam? ?n?untru. Intr? to?i 15-20, se pun obligatoriu la mas?, Tarostea spune un text de urare ?i cere bani, gazda destup? ?uiaga? de pe mas?, d? banii, c?nt? iar ?i tropotesc de sar blidele pe pere?i ?i crap? tencuiala, joac? fetele toate, oriunde, oricum ?i ies tot ?n tromb?, cum au ?i intrat. Asta de 380 de ori, vreme de 3 zile ?n care dorm poate 10 ore cu totul. Nebunia se termin? abia ?n seara de 27 c?nd se str?ng to?i la conac unde e invitat tot satul la un chef care ?ine dou? nop?i ?i o zi. Off the record, Josenii au str?ns anul ?sta120 de milioane din care 80 au fost ai muzican?ilor, iar restul s-au ?mp?r?it, s-a luat de b?ut, au adus soliste de nu ?tiu unde, cu sta?ie ?i tot tac?mul, inclusiv ceva manele, de rela?.
Povestea junilor e de fapt un triatlon, un tur de for?? incredibil, o demonstra?ie de b?rb??ie amestecat? cu vedetism. Tot satul ?tie dup? h?rm?laia pe care o isc? pe unde e fiecare ceat? ?i mai ales ce face, cine-i beat, care s-au b?tut, unde au jucat mai cu foc, care gazd? c?t a dat. Pentru o s?pt?m?n?, b?ie?ii sunt vedetele locului, to?i ?i admir?, le-ar da orice, se vorbe?te doar de ei, sunt semnul tinere?ii ve?nice ?i a energiei nest?vilite.
Iat? un subiect, ne-am zis.

Noi

Junii ca junii, dar noi? Cum s? facem s? n-o lu?m ?n basc? ?i s? sc?p?m cu aparatele curate? Asta a fost marea noastr? preocupare vreme de 2 zile c?t am stat pe l?ng? ei. Zicem ?pe l?ng? ei? pentru c? nu putem zice ?cu ei?. De?i vorbiser?m noi din timp cum c? venim, ne-au tolerat/ignorat, dar nu c?t am fi vrut ca s? ne facem nev?zu?i ?i s? putem fotografia ?n voie, ne-au oarecum acceptat, dar nu c?t s? fim siguri c? nu lu?m b?te ?nflorate peste spinare. Erau ca nebuni, ?ntr-o trans? ciudat? ?i trepidant? de parc? luaser? esctasy. Nu ?tiai nici o clip? ce urmeaz?, unde se rupe echilibrul, care o ia razna din pricin? c? te-ai uitat pas?mite ur?t la el. C?nd credeai c? te-au uitat ?i-?i v?d de ale lor, se repezea c?te unul la noi cu un ?hai, b?, f?-mi o poz? aci cu pretenu?, da dac? nu mi-o aduci te omor!? care ne t?ia maioneza compozi?ionalo-profund? de c?mp ?n care ne g?seam.
Totul era un fel de haos organizat, se mergea ?n hoard? dezl?n?uit?, nu pricepeam de unde at?ta violen?? primitiv?, at?ta energie, unii nu mai puteau vorbi de r?gu?i?i ce erau, c??iva erau b?u?i bine, to?i ?n schimb dansau frenetic agit?nd b?tele ?n aer, intrau ?i ie?eau din case, ron??iau semin?e ?i fumau s?-?i trag? sufletul, pocneau petarde, se sp?lau cu z?pad? pe fa??, se tr?nteau pe jos din senin, ?ngenuncheau ?i ?ncruci?au b?tele dans?nd ?n cerc, opreau ma?ini ?i se urcau pe ele, ?i ?nghionteau pe muzican?i, fluierau din gur? ?i cu fluiere de arbitru, chiuiau ?i aruncau cu?me ?n aer ?ntr-o exaltare ce p?rea f?r? sf?r?it.
Ei le aveau, noi pe ale noastre, cu lumina, cu aburitul lentilelor, cu absen?a spa?iului ?n case ?i mai ales cu aglomera?ia de persoane ?i b?te, ce v?zute prin vizor, erau cel pu?in la fel de amenin??toare ca ?i cu ochiul liber, de?i p?reau mai mici. ?ntr-un final fericit, am sc?pat cu via??, de?i am fost foarte aproape de o b?taie pe bune seara la ?conac?, c?nd am fost confunda?i cu ?ia de la sta?ie de c?tre un ??ran beat, cu pumnul mare ?i cu chef de joc.
Sper?m din inim? ca modestele noastre fotografii s? redea m?car ceva, c?t de mic, din frumuse?ea obiceiurilor noastre str?mo?e?ti ?i din ospitalitatea f?r? asem?nare a ??ranului rom?n, a c?rui suflet sensibil vibreaz? ?mpreun? cu r?ul, ramul, la oricine ?i calc? pragul.

Pentru Grupul 7zile, Voicu Bojan ?i Cosmin Bumbu?